مجمع صندوق مورخ 98/09/09 در خصوص تغییرنام- تغییر محل اقامت و تغییر بازارگردان صندوق

بدین وسیله از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز دعوت می گردد تا در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار که در روز شنبه مورخ 1398/09/09 راس ساعت 14 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک 22، طبقه اول برگزار می گردد ، حضور به هم رسانید .

دستورجلسه مجمع به شرح ذیل است:

·        تغییر نام صندوق

·        تغییر محل اقامت صندوق

·        تغییر بازارگردان صندوق


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل