اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/21
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,088 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,085 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 2,176,158,157,756 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,085 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,586 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,088 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 215,799,990

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/08/26

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري معيار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا وليدي، شهاب الدين اديب مهر، سعيد جعفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار