اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/09
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,164 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,140 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/09
کل خالص ارزش دارائی ها 1,013,985,879,809 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,140 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,300 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,164 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,999,990

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/08/26

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري معيار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا وليدي، شهاب الدين اديب مهر، سعيد جعفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت كوشا منش