اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/06
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,011 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,008 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/06
کل خالص ارزش دارائی ها 3,024,137,244,933 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,008 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,158 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,011 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 302,199,990

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/08/26

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري معيار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا وليدي، شهاب الدين اديب مهر، سعيد جعفري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت كوشا منش